Komentarz Postępowanie klauzulowe Art. 776-795 k.p.c. Komentarz

Postępowanie klauzulowe Art. 776-795 k.p.c. Komentarz

9 opinii
129 zł 105.44 zł

W komentarzu omówiono przepisy regulujące postępowanie klauzulowe, będące istotnym elementem niemal wszystkich postępowań cywilnych, a w praktyce stwarzające trudności i powodujące rozbieżności w ich interpretacji. W opracowaniu uwzględniono zmiany legislacyjne wprowadzone ustawą z 4.07.2019 r., tzw. dużą nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, a także dorobek literatury prawniczej, bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego or

Dzisiaj sprzedaliśmy 2 sztuk
Postępowanie klauzulowe Art. 776-795 k.p.c. Komentarz
Kodeks postępowania cywilnego Tom 2 Komentarz do art. 205(1)-424(12) Reforma KPC 2019

Tom II. Komentarz do art. 2051–42412 KPC zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących postępowania procesowego, nieprocesowego oraz w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, tj.: środków odwoławczych, postępowań odrębnych, postępowania nieproces

Autor: Andrzej Marciniak

, Duże Komentarze Becka, Arkadiusz Cudak, Katarzyna Gonera, Michał Kłos, Ireneusz Kunicki, Krystian Markiewicz, Monika Michalska Marciniak, Joanna Misztal Konecka, Agnieszka Piotrowska, Monika Rejdak, Andrzej Stempniak, Reforma KPC 2019,

Postępowanie klauzulowe Art. 776-795 k.p.c. Komentarz
Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom I-II , EDYCJA CYWILNA. KC. KPC. KRO. 12 innych aktów prawnych

W skład pakietu wchodzą:, PAKIET: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I-II , EDYCJA CYWILNA. Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 12 innych aktów prawnych

Autor: Tomasz Szanciło

,

Postępowanie klauzulowe Art. 776-795 k.p.c. Komentarz
Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Zieliński

Przystępując do opracowania niniejszego <strong>komentarza,</strong>, Zieliński przyjął założenie, że ma on być pomocą w rozwiązywaniu problemów procesowych, jakie wyłaniają się na tle stosowania Kodeksu postępowania cywilnego., Dlatego, poza nie

Autor: Reforma KPC 2019

, Kinga Flaga Gieruszyńska, Andrzej Zieliński, Komentarze Kodeksowe,

Postępowanie klauzulowe Art. 776-795 k.p.c. Komentarz
Kodeks postępowania cywilnego Zestawienie zmian przepisów z datami wejścia w życie. Nowelizacja 2019

Stan prawny: 10 września 2019 roku. W publikacji zaprezentowano w sposób czytelny i przejrzysty – w formie tabeli – porównanie brzmienia dotychczasowych przepisów kodeksu postępowania cywilnego z ich nowym brzmieniem wynikającym z nowelizacji wprowad

Autor: Reforma KPC 2019

, Opracowanie Przepisy,

Postępowanie klauzulowe Art. 776-795 k.p.c. Komentarz
Hit
Postępowanie klauzulowe Art. 776-795 k.p.c. Komentarz

W komentarzu omówiono przepisy regulujące postępowanie klauzulowe, będące istotnym elementem niemal wszystkich postępowań cywilnych, a w praktyce stwarzające trudności i powodujące rozbieżności w ich interpretacji. W opracowaniu uwzględniono zmiany l

Autor: Paweł Sławicki

, Piotr Sławicki,

Komentarz Postępowanie klauzulowe Art. 776-795 k.p.c. Komentarz
Zamówienia publiczne wzory pism i dokumentów Edyto

Książka o zamówieniach publicznych jest zbiorem wz

Autor: Ewa Marcjoniak

, Wzory pism,

Komentarz Postępowanie klauzulowe Art. 776-795 k.p.c. Komentarz
Inspired How to Create Tech Products Customers Lov

How do todays most successful tech companies—Amazo

Autor: Cagan Marty

,

Komentarz Postępowanie klauzulowe Art. 776-795 k.p.c. Komentarz
Metody pomiaru i determinant jakości informacji w

Głównym celem monografii jest zdefiniowanie i komp

Autor: Michalak Jan

,

Komentarz Postępowanie klauzulowe Art. 776-795 k.p.c. Komentarz
Hej Jędrek! Gdzie moja forsa? C

Kto powiedział, że dziesięć lat to najlepszy wiek

Autor: Skarżycki Rafał

, Leśniak Tomasz Lew,

Komentarz Postępowanie klauzulowe Art. 776-795 k.p.c. Komentarz
Krzyżacy

Wielkie dzieło noblisty! Powieść przełożona na pon

Autor: Sienkiewicz Henryk

,

Komentarz Postępowanie klauzulowe Art. 776-795 k.p.c. Komentarz
Teksty z ćwiczeniami wspomagającymi rozwój mowy i

Teksty z ćwiczeniami to zeszyt zawierający krótkie

Autor: Rumieńczyk Dorota

,