Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729
Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729

Tom IA. Komentarz do art. 1-42412 KPC oraz Tom IB. Komentarz do art. 425–729 KPC to szczegółowe opracowanie przepisów regulujących całe postępowanie rozpoznawcze w KPC. Komentarz do art. 425–729 KPC umożliwia zrozumienie zasad rządzących postępowaniem w sprawach z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Komentarz omawia szczegółowo: postępowania odr

Autor: KPC Komentarze Kompaktowe

, Agnieszka Błaszczykowska, Sławomir Cieślak, Paweł Cioch, Radosław Flejszar, Janusz Jankowski, Miłosz Jan Kaczyński, Michał Krakowiak, Ireneusz Kunicki, Małgorzata Malczyk, Maciej Muliński, Mariusz Sorysz, Komentarze Kompaktowe,

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729
Kodeks postępowania cywilnego Tom I A Komentarz do art. 1-424(12)

Tom IA. Komentarz do art. 1-42412 KPC oraz Tom IB. Komentarz do art. 425–729 KPC to szczegółowe opracowanie (prawie 3000 stron) przepisów regulujących całe postępowanie rozpoznawcze w KPC. Komentarz do art. 1–42412 KPC omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące m.in.: przepisów ogólnych dotyczących postępowania cywilnego, właściwości sądu, wyłączenia sędziego, stron w postępowaniu sądowym, kosztów p

Autor: KPC Komentarze Kompaktowe

, Agnieszka Błaszczykowska, Sławomir Cieślak, Paweł Cioch, Radosław Flejszar, Janusz Jankowski, Michał Krakowiak, Komentarze Kompaktowe, Komentarze Egzamin prawniczy,

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729
Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym komentarz do art. 367-424(12) KPC Reforma KPC 2019

Komentarz do art. 367–42412 KPC prezentuje całą problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, koncentrując się na kwestiach praktycznych i analizie orzecznictwa.,,W komentarzu szczegółowo omówiono następujące środki odwoławcze:,,apelację,,zażalenie,,skargę kasacyjną,,skargę na orzeczenie refer

Autor: Agnieszka Błaszczykowska

, Komentarze Linia orzecznicza, Reforma KPC 2019,

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729
Orzeczenia w procesie cywilnym komentarz do art 316–366 KPC Reforma KPC 2019

Komentarz do art. 316 - 366 KPC prezentuje całościowo problematykę związaną z orzeczeniami w postępowaniu cywilnym. Publikacja dostarcza wielu praktycznych wskazówek umożliwiających m.in. profesjonalne przygotowanie się do sporządzania uzasadnienia wyroku przez sędziego czy sporządzania środka zaskarżenia przez pełnomocnika procesowego. Komentarz uwzględnia ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy –

Autor: Agnieszka Błaszczykowska

, Reforma KPC 2019, Komentarze Linia orzecznicza,

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729
Kresowa Atlantyda Historia i mitologia miast kreso

Dzięki cyklowi Kresowa Atlantyda udało się już oca

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729
Genialna przyjaciółka

Czasem zdarzają się jeszcze genialni pisarze. Nigd

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729
Czy prehistoryczne zwierzęta przetrwały? Tom 2

Kultowy bestseller światowego autorytetu kryptozoo

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729
Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałow

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz s

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729
Ochrona danych pracowników zmiany 2020

Publikacja dotyczy ustawy o ochronie danych osobow

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729
Ogień i kość

Witaj w świecie, w którym Plotkara przeniosła się

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729
Voets Principles of Biochemistry

Voets Principles of Biochemistry, Global Edition a