Komentarz Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Komentarz
Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Komentarz

Książka zawiera kompleksowy komentarz do znowelizowanej w kwietniu 2019 r. ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Autorzy odnoszą się do poglądów prezentowanych w literaturze przedmiotu, przedstawiają najnowszy dorobek judykatury, ale też nie unikają odpowiedzi na pytania, które budzą poważne wątpliwości interpretacyjne w praktyce stosowania prawa.

Autor: Dorota Łobos Kotowska

, Marek Stańko, Komentarze praktyczne,

Komentarz Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Komentarz
Kodeks cywilny Komentarz Tom VI Spadki (art. 922–1088)

Publikacja, będąca częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania. Autorami książki są uznani prawnicy z najlepszych krajowych ośrodków akademickich oraz praktycy legitymujący się bogatym dorobkiem zawodowym. Szczególną uwagę autorzy poświęcają problemom spornym

Autor: Komentarze praktyczne

, Mariusz Fras, Magdalena Habdas, Agnieszka Dyszlewska Tarnawska, Grzegorz Gorczyński, Agnieszka Kawałko, Bartosz Kucia, Dorota Łobos Kotowska, Katarzyna Skubisz Kępka, Marek Stańko, Hanna Witczak, Grzegorz Wolak, Mariusz Załucki, Paweł Zdanikowski,

Komentarz Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Komentarz
Prawo karne Zawłocki

Książka z prawa karnego jest podręcznikiem akademi

Komentarz Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Komentarz
Moje Katowice III

Prezentuję Państwu trzecią część moich felietonów.

Komentarz Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Komentarz
Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawac

Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawac

Komentarz Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Komentarz
Druga szansa

Julia budzi się w tajemniczym szpitalu. Nie poznaj

Komentarz Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Komentarz
Bezpieczeństwo danych osobowych podejście oparte n

Książka Bezpieczeństwo danych osobowych skierowana

Komentarz Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Komentarz
Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego ,

Publikacja przedstawia zmiany w kodeksie postępowa

Komentarz Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Komentarz
Aplikacja od ogółu do szczegółu Ustawy dodatkowe n

Niniejsze opracowanie to:,,streszczenie po

Komentarz Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Komentarz
Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego

Autor przedstawia w książce wyniki badań dotyczący