Komentarz PIT CIT VAT 2020 komentarz do zmian
PIT CIT VAT 2020 komentarz do zmian

Tekst został poparty licznymi przykładami oraz odniesieniami do interpretacji podatkowych i orzecznictwa. Pokazuje różnice pomiędzy przepisami obowiązującymi do tej pory a zmianami. Publikacja podzielony jest na trzy główne działy: podatki dochodowe, podatek od towarów i usług, pozostałe ważne zmiany

Autor: Mateusz Cedro

, Piotr Kępisty, Michał Samborski, Dawid Strzała, Joanna Szlęzak Matusewicz, Radosław Żuk,

Komentarz PIT CIT VAT 2020 komentarz do zmian
Egzamin na doradcę podatkowego Testy

Nowe pytania egzaminacyjne od 2019 roku. Wykaz obowiązujących od 1.03.2019 r. pytań egzaminacyjnych do nowego egzaminu na doradcę podatkowego. Publikacja stanowi wykaz obowiązujących od 1.03.2019 r. pytań egzaminacyjnych do nowego egzaminu na doradcę podatkowego. Pytania zostały opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego i opublikowane w załączniku do uchwały N

Autor: Marcin Borkowski

, Małgorzata Breda, Mateusz Cedro, Barbara Filemonowicz, Anna Karczewska, Joanna Szlęzak Matusewicz, Radosław Żuk,

Komentarz PIT CIT VAT 2020 komentarz do zmian
Prokuratoria Generalna RP Komentarz

Niniejszy komentarz jest pierwszym na rynku opraco

Komentarz PIT CIT VAT 2020 komentarz do zmian
Drugi Legion

Skumulowana akcja, zuchwali bohaterowie i egzotyka

Komentarz PIT CIT VAT 2020 komentarz do zmian
Statystyka opisowa z elementami demografii Augusty

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów studiów

Komentarz PIT CIT VAT 2020 komentarz do zmian
Prawo pracy Florek

W podręczniku z prawa pracy omówiono zagadnienia o

Komentarz PIT CIT VAT 2020 komentarz do zmian
Turysta polski w ZSRR

Jeśli pół życia się zmyśliło, a resztę przegapiło,

Komentarz PIT CIT VAT 2020 komentarz do zmian
Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2019 P

Komentarz PIT CIT VAT 2020 komentarz do zmian
Koty

Klasyczna książka o kotach, opisująca ich historię

Komentarz PIT CIT VAT 2020 komentarz do zmian
Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorzą

Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorzą