Komentarz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Publikacja w sposób praktyczny omawia kwestie dotyczące m.in.:, małżeństwa (zawarcie i ustanie małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków),, pokrewieństwa i powinowactwa (pochodzenie dziecka i władza rodzicielska, piecza zastępcza, kontakty z dzieckiem,, obowiązku alimentacyjnego,,

Autor: Komentarze Kodeksowe

, Krzysztof Pietrzykowski,

Komentarz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski
Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak Borkowski

W Komentarzu do kodeksu postępowania administracyjnego przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, piętnastym już wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą przedmiotu i orzecznictwem − zarówno dotyczącym prawa polskiego, jak i europejskiego. Czytelnicy znajdą w nim także praktyczne omówienie taki

Autor: Komentarze Kodeksowe

, Barbara Adamiak, Janusz Borkowski, Komentarze Egzamin prawniczy, Egzamin prawniczy Prawo administracyjne,

Komentarz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski
Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka

Komentarz do kodeksu postępowania karnego w sposób kompleksowy i praktyczny omawia KPK z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu usprawnienie postępowania karnego. Komentarz pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: przepisów ogólnych dotyczących postępowania ka

Autor: Komentarze Kodeksowe

, Jerzy Skorupka, Reforma KPK, Komentarze Egzamin prawniczy,

Komentarz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski
Kodeks cywilny Komentarz Gniewek

Komentarz do kodeksu cywilnego pod redakcją Edwarda Gniewka oraz Piotra Machnikowskiego jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Komentarz opracowany został jako wydanie jednotomowe, uwzględniające najnowsze zmiany, aktualne orzecznictwo oraz poglądy doktryny., Zamierzeniem zespołu autorskiego komentarza było przedstawienie wyważonego, wszechstronnego komentarza do kodeksu cywilnego

Autor: Komentarze Kodeksowe

, Edward Gniewek, Piotr Machnikowski, Beata Burian, Andrzej Cisek, Monika Drela, Wojciech Dubis, Egzamin prawniczy Prawo cywilne i rodzinne,

Komentarz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski
Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka 2020

Komentarz do kodeksu postępowania karnego w sposób kompleksowy i praktyczny omawia KPK z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu usprawnienie postępowania karnego. Komentarz pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: przepisów ogólnych dotyczących postępowania ka

Autor: Komentarze Kodeksowe

, Jerzy Skorupka, Reforma KPK,

Komentarz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski
Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Kinga Flaga Gieruszyńska

Komentarz w sposób kompleksowy i praktyczny omawia KPC z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw. Reforma KPC usprawnia postępowanie w sprawach cywilnych i skraca czas rozpoznania spraw przez sądy cywilne – stąd wiele zmian dotyczy nowej organizacji pracy sądu oraz nałożenia na strony – w tym pełnom

Autor: Reforma KPC 2019

, Kinga Flaga Gieruszyńska, Andrzej Zieliński, Komentarze Kodeksowe, Egzamin prawniczy Prawo cywilne rodzinne,

Komentarz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski
Kodeks karny Komentarz Stefański

Komentarz do kodeksu karnego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto, zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Nowy Komentarz obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, szczególnej, jak i wojskowej. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotycz

Autor: Komentarze Kodeksowe

, Ryszard Stefański, Paweł Daniluk,

Komentarz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski
Kodeks cywilny Komentarze kodeksowe

Opracowany został jako wydanie jednotomowe uwzględniające najnowsze zmiany orzecznictwa i doktryny. Komentarz zawiera wyjaśnienia obejmujące część ogólną kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe oraz zobowiązania (część ogólna) oraz prezentuje w sposób wszechstronny i szczegółowy dorobek doktryny i judykatury. 5 wydanie zawiera omówienie wszystkich ostatnich nowelizacji Kodeksu cywilnego, w tym duż

Autor: Komentarze Kodeksowe

, Edward Gniewek, Piotr Machnikowski, Beata Burian, Andrzej Cisek, Monika Drela, Wojciech Dubis,

Komentarz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski
Kodeks postępowania cywilnego Komentarze Kodeksowe

Nowelizacja dokonana ustawą z 16.9.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 233, poz. 1381), wprowadzająca 131 zmian, spowodowała konieczność przygotowania niniejszego wydania. Zdecydowana większość powyższych zmian wchodzi w życie 3.5.2012 r. Na dzień ukazania się tego Komentarza wprowadzono aż 166 zmian do Kodeksu postępowania cywilnego. O

Autor: Reforma KPC 2019

, Kinga Flaga Gieruszyńska, Andrzej Zieliński, Komentarze Kodeksowe,

Komentarz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski
Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Zieliński

Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego komentarz Zieliński. Kodeks postępowania cywilnego jest zarówno jedną z najobszerniejszych polskich ustaw, jak i jedną z najczęściej nowelizowanych. W związku z tym zaistniała potrzeba przygotowania kolejnego, 10. wydania komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego., Prezentowane, 10. wydanie komentarza zostało zaktualizowane i uzupełnione o wszystk

Autor: Reforma KPC 2019

, Kinga Flaga Gieruszyńska, Andrzej Zieliński, Komentarze Kodeksowe,

Komentarz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2019 Przepis

Książka zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej

Komentarz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski
Creative Flow Rok uważnego życia

Czy masz wrażenie, że ciągle gdzieś pędzisz, wykon

Komentarz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski
Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy 2020

Książka zawiera zadania wraz z rozwiązaniami zgodn

Komentarz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski
Rasputin

Prawdziwa historia Rasputina — ciekawsza niż legen

Komentarz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski
Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewiden

Uzupełnienie opracowania autorstwa Danuty Małkowsk

Komentarz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski
Kastratka

Debiut duetu autorów, którego powieści podbiły ser

Komentarz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski
Żydowski Kraków Przewodnik po zabytkach i miejscac

Pierwsze, w języku hebrajskim wydanie przewodnika

Komentarz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski
Studio tańca Tom 2

Humorystyczna seria komiksowa o świecie tańca! Szk