Komentarz Ustawa o własności lokali Komentarz
Ustawa o własności lokali Komentarz

Komentarz zawiera omówienie najważniejszych zagadnień regulowanych ustawą o własności lokali w ujęciu praktycznym. Dokładnej analizie poddano najczęściej występujące problemy związane z takimi kwestiami jak: ustanowienie własności lokalu, prawa i obowiązki właścicieli lokali czy zarząd nieruchomością wspólną.

Autor: Tymoteusz Barański

, Hubert Izdebski, Buliński Kamil, Komentarze praktyczne,

Komentarz Ustawa o własności lokali Komentarz
Zasady zarządzania mieniem państwowym Komentarz

Komentarz w praktyczny sposób wyjaśnia przepisy ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym poprzez wskazanie ich właściwej interpretacji. Przedstawiono w nim różnice i podobieństwa w stosunku do poprzednich regulacji, dokonano oceny nowych rozwiązań oraz poruszono wątpliwości, jakie pojawiły się w praktyce stosowania przepisów ustawy. Publikacja uwzględnia praktykę orzeczniczą sądów UE, w t

Autor: Amelia Daszkiewicz

, Komentarze praktyczne,

Komentarz Ustawa o własności lokali Komentarz
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Bończak Kucharczyk

W komentarzu do spółdzielni mieszkaniowych zostały omówione zagadnienia związane z bieżącym funkcjonowaniem spółdzielni mieszkaniowych. Autorka wkracza w nim również w problematykę innych ustaw, których przepisy mają do nich zastosowanie, dzięki czemu zakres poruszanych kwestii jest szerszy niż w innych komentarzach do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Szeroko analizuje orzecznictwo, a zwłas

Autor: Ewa Bończak Kucharczyk

, Komentarze praktyczne,

Komentarz Ustawa o własności lokali Komentarz
Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Komentarz

Książka zawiera kompleksowy komentarz do znowelizowanej w kwietniu 2019 r. ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Autorzy odnoszą się do poglądów prezentowanych w literaturze przedmiotu, przedstawiają najnowszy dorobek judykatury, ale też nie unikają odpowiedzi na pytania, które budzą poważne wątpliwości interpretacyjne w praktyce stosowania prawa.

Autor: Dorota Łobos Kotowska

, Marek Stańko, Komentarze praktyczne,

Komentarz Ustawa o własności lokali Komentarz
Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz Bończak-Kucharczyk

Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami przeznaczony jest dla prawników: sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, pracowników administracji rządowej i samorządowej, dla przedstawicieli zawodów związanych z nieruchomościami (rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, geodetów), a także dla osób, które z innych powodów zajmują się za

Autor: Ewa Bończak Kucharczyk

, Komentarze praktyczne,

Komentarz Ustawa o własności lokali Komentarz
Ustawa o odpadach Komentarz Radecki

Komentarz do ustawy o odpadach zawiera dokładną analizę wielokrotnie nowelizowanej i budzącej liczne wątpliwości ustawy o odpadach. W szczególności określa obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi, sprzedawców i pośredników w obrocie oraz organów administracji publicznej. W komentarzu szeroko omówiono:, problematykę klasyfikacji odpadów i ich magazynowania,, try

Autor: Daria Danecka

, Wojciech Radecki, Komentarze praktyczne,

Komentarz Ustawa o własności lokali Komentarz
Kodeks karny Komentarz Mozgawa najlepszy komentarz do kodeksu karnego

W komentarzu do kodeksu karnego czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów Kodeksu karnego. Omawiane kwestie zostały opatrzone własną argumentacją autorów lub innych uznanych przedstawicieli doktryny prawa karnego oraz poglądami wyrażanymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. W najnowszym wydaniu komentarza zostały omówione

Autor: Magdalena Budyn Kulik

, Patrycja Kozłowska Kalisz, Marek Kulik, Marek Mozgawa, Komentarze praktyczne,

Komentarz Ustawa o własności lokali Komentarz
Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym Komentarz

Partnerstwo publiczno-prywatne polega na wspólnej realizacji przedsięwzięcia opartego na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Komentarz szczegółowo omawia zasady współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego obejmujące m.in.:, ocenę efektywności realizacji przedsięwzięcia,, wybór partnera prywatnego,, umowę o partnerstwie publiczno-prywatny

Autor: Mateusz Grabiec

, Tomasz Chentosz, Bartosz Korbus, Paweł Wajda, Marcin Wawrzyniak, Komentarze praktyczne,

Komentarz Ustawa o własności lokali Komentarz
Prawo zamówień publicznych Komentarz Nowicki Kołecki

W komentarzu do prawa zamówień publicznych przedstawiono sposoby rozwiązywania problemów występujących w praktyce udzielania zamówień publicznych. Autorzy odnieśli się do wszystkich instytucji prawa zamówień publicznych, wzbogacając je o wnikliwy komentarz, dogłębną analizę orzecznictwa, opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych i wyniki kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. , W koment

Autor: Mikołaj Kołecki

, Edmund Nowicki, Komentarze praktyczne,

Komentarz Ustawa o własności lokali Komentarz
Ustawa o kontroli w administracji rządowej Komentarz z wzorami dokumentów

Komentarz ze wzorami pism odpowiada m.in. na następujące pytania:,,- Kto podlega kontroli w administracji rządowej i kto jest upoważniony do jej przeprowadzenia?,- Jak ustalić kryteria oraz cel kontroli?,- Jak zaplanować, przygotować oraz przeprowadzić kontrolę w administracji rządowej?,- Jak poprawnie udokumentować wyniki kontroli?,- Jakie są uprawnienia i obowiązki stron

Autor: Marcin Dobruk

, Tomasz Bolek, Komentarze praktyczne,

Komentarz Ustawa o własności lokali Komentarz
Granica

Bułgarsko-turecko-greckie pogranicze to jeden z na

Komentarz Ustawa o własności lokali Komentarz
Coaching kadry kierowniczej Mcadam

Executive Coaching: How to Choose, Use and Maximiz

Komentarz Ustawa o własności lokali Komentarz
Pozakodeksowe umowy handlowe Kidyba

Książka z umów handlowych stanowi kompleksowe opra

Komentarz Ustawa o własności lokali Komentarz
Niepełnosprawność w zwierciadle dorosłości

Prezentowana książka składa się z dwóch rozdziałów

Komentarz Ustawa o własności lokali Komentarz
Zimna wojna

Głośny film Pawła Pawlikowskiego – laureata Oscara

Komentarz Ustawa o własności lokali Komentarz
Bezpieczne posługiwanie się ręcznymi narzędziami z

Warunki i zakres użytkowania filmu:,Licencja u

Komentarz Ustawa o własności lokali Komentarz
Podejmowanie uchwał wspólników w spółce z ogranicz

Podejmowanie uchwał wspólników w spółce z ogranicz

Komentarz Ustawa o własności lokali Komentarz
Informator Prawniczy 2020 zielony format A5

Informator Prawniczy 2020 zielony (format A5). Kal