Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729
Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729

Tom IA. Komentarz do art. 1-42412 KPC oraz Tom IB. Komentarz do art. 425–729 KPC to szczegółowe opracowanie przepisów regulujących całe postępowanie rozpoznawcze w KPC. Komentarz do art. 425–729 KPC umożliwia zrozumienie zasad rządzących postępowaniem w sprawach z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Komentarz omawia szczegółowo: postępowania odr

Autor: KPC Komentarze Kompaktowe

, Agnieszka Błaszczykowska, Sławomir Cieślak, Paweł Cioch, Radosław Flejszar, Janusz Jankowski, Miłosz Jan Kaczyński, Michał Krakowiak, Ireneusz Kunicki, Małgorzata Malczyk, Maciej Muliński, Mariusz Sorysz, Komentarze Kompaktowe,

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729
Kodeks postępowania cywilnego Tom I A Komentarz do art. 1-424(12)

Tom IA. Komentarz do art. 1-42412 KPC oraz Tom IB. Komentarz do art. 425–729 KPC to szczegółowe opracowanie (prawie 3000 stron) przepisów regulujących całe postępowanie rozpoznawcze w KPC. Komentarz do art. 1–42412 KPC omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące m.in.: przepisów ogólnych dotyczących postępowania cywilnego, właściwości sądu, wyłączenia sędziego, stron w postępowaniu sądowym, kosztów p

Autor: KPC Komentarze Kompaktowe

, Agnieszka Błaszczykowska, Sławomir Cieślak, Paweł Cioch, Radosław Flejszar, Janusz Jankowski, Michał Krakowiak, Komentarze Kompaktowe, Komentarze Egzamin prawniczy,

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729
Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom 2 do art. 730-1217

Tom 2 komentarza do kodeksu postępowania cywilnego omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące m.in.:,postępowania zabezpieczającego,,organów postępowania egzekucyjnego,,właściwości organów postępowania egzekucyjnego,,tytułów egzekucyjnych,,wszczęcia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego,,egzekucji świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych,,egzekucji z ruchomości, z wyn

Autor: Komentarze Kompaktowe

, Janusz Jankowski, Anna Barańska, Marcin Białecki, Sławomir Cieślak, Krystyna Golinowska, Reforma KPC 2019, KPC Komentarze Kompaktowe,

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729
Tak Wyjadacze

Tytułowe Tak (1978) jest ostatnim słowem znakomite

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729
Klasyfikacja budżetowa uwzględnieniem zmian ze sty

Książka zawiera najnowszy tekst rozporządzenia w s

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729
BHP w hotelu film na pendrivie

Warunki i zakres użytkowania filmu: Licencja upowa

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729
Prawo wykroczeń materialne i procesowe

Podręcznik ten przedstawia problematykę obejmowaną

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729
Obraz człowieka w teorii oświadczeń woli

W powszechnym rozumieniu procedury prawne postrzeg

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729
Prawo cywilne i handlowe w zarysie

Piąte wydanie Prawa cywilnego i handlowego w zarys

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729
Wybrane formy promocji książki w Polsce i na świec

DR ŁUKASZ ŚMIGIEL adiunkt w Instytucie Dziennikars

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729
Samson

Epicka opowieść o biblijnym superbohaterze z niezw