Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729
Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729

Tom IA. Komentarz do art. 1-42412 KPC oraz Tom IB. Komentarz do art. 425–729 KPC to szczegółowe opracowanie przepisów regulujących całe postępowanie rozpoznawcze w KPC. Komentarz do art. 425–729 KPC umożliwia zrozumienie zasad rządzących postępowaniem w sprawach z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Komentarz omawia szczegółowo: postępowania odr

Autor: KPC Komentarze Kompaktowe

, Agnieszka Błaszczykowska, Sławomir Cieślak, Paweł Cioch, Radosław Flejszar, Janusz Jankowski, Miłosz Jan Kaczyński, Michał Krakowiak, Ireneusz Kunicki, Małgorzata Malczyk, Maciej Muliński, Mariusz Sorysz, Komentarze Kompaktowe,

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729
Szczegółowa klasyfikacja dochodów 2020

Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przyc

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729
Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Str

Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Str

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729
Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publ

Jednostki finansów publicznych nie stosują ustawy

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729
Zakładowy plan kont z komentarzem 2020

29 wydanie książki o Zakładowym Planie Kont z kome

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729
Procedura wyroku pilotażowego w praktyce Europejsk

Monografia stanowi pierwsze na polskim rynku wydaw

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729
Przeniesienie wierzytelności hipotecznej omówienie

Kompleksowe omówienie problematyki <strong>przejśc

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729
303 Bitwa o Anglię

Pełna rozmachu i emocjonujących podniebnych walk s

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729
Merhaba Reportaże z tomu

Wielowątkowa opowieść o Turcji rozdartej między Ws