Komentarz Postępowanie klauzulowe Art. 776-795 k.p.c. Komentarz
Hit
Postępowanie klauzulowe Art. 776-795 k.p.c. Komentarz

W komentarzu omówiono przepisy regulujące postępowanie klauzulowe, będące istotnym elementem niemal wszystkich postępowań cywilnych, a w praktyce stwarzające trudności i powodujące rozbieżności w ich interpretacji. W opracowaniu uwzględniono zmiany legislacyjne wprowadzone ustawą z 4.07.2019 r., tzw. dużą nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego,

Autor: Paweł Sławicki

, Piotr Sławicki,

Komentarz Postępowanie klauzulowe Art. 776-795 k.p.c. Komentarz
Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729

Tom IA. Komentarz do art. 1-42412 KPC oraz Tom IB. Komentarz do art. 425–729 KPC to szczegółowe opracowanie przepisów regulujących całe postępowanie rozpoznawcze w KPC. Komentarz do art. 425–729 KPC umożliwia zrozumienie zasad rządzących postępowaniem w sprawach z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, pracy oraz ubezpieczeń społeczny

Autor: KPC Komentarze Kompaktowe

, Agnieszka Błaszczykowska, Sławomir Cieślak, Paweł Cioch, Radosław Flejszar, Janusz Jankowski, Miłosz Jan Kaczyński, Michał Krakowiak, Ireneusz Kunicki, Małgorzata Malczyk, Maciej Muliński, Mariusz Sorysz, Komentarze Kompaktowe,

Komentarz Postępowanie klauzulowe Art. 776-795 k.p.c. Komentarz
Hit
Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do ustawy z 4.7.2019 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego

Komentarz do zmiany omawia wszystkie przepisy zmienione przez ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw. Ustawa usprawnia postępowanie w sprawach cywilnych i skraca czas rozpoznania spraw przez sądy cywilne – stąd wiele zmian dotyczy nowej organizacji pracy sądu oraz nałożenia na strony – w tym pełnomoc

Autor: Jacek Gołaczyński

, Dariusz Szostek, Reforma KPC 2019, Komentarze Becka, Egzamin prawniczy Prawo cywilne rodzinne,

Komentarz Postępowanie klauzulowe Art. 776-795 k.p.c. Komentarz
Hit
Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do zmian Reforma KPC

Komentarz do zmian omawia wszystkie przepisy zmienione przez ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw, a także zmiany wynikające z innych ustaw nowelizujących i aktualnych projektów. Ustawa z 4.7.2019 r. usprawnia postępowanie w sprawach cywilnych i skraca czas rozpoznania spraw przez sądy cywilne – st

Autor: Stefan Jaworski

, Komentarze Linia orzecznicza, Reforma KPC 2019,

Komentarz Postępowanie klauzulowe Art. 776-795 k.p.c. Komentarz
Kodeks postępowania cywilnego Postępowanie procesowe Komentarz 2020

Komentarz uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone przez ustawę z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw, a także zmiany wynikające z innych ustaw.

Autor: Olga Maria Piaskowska

, Komentarze,

Komentarz Postępowanie klauzulowe Art. 776-795 k.p.c. Komentarz
Kodeks postępowania cywilnego Tom 3 Komentarz do art. 425–729 Reforma KPC 2019

Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz do art. 425–729 zawiera szczegółowe omówienie dotyczące postępowań odrębnych, nieprocesowych oraz postępowania w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, tj.:,,- postępowania w sprawach małżeńskich,,- postępowania w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi,,- postępowania w spra

Autor: Reforma KPC 2019

, Andrzej Marciniak, Helena Ciepła, Arkadiusz Cudak, Bronisław Czech, Katarzyna Gonera, Krzysztof Pietrzykowski, Komentarze Becka,

Komentarz Postępowanie klauzulowe Art. 776-795 k.p.c. Komentarz
Kodeks postępowania cywilnego Tom I A Komentarz do art. 1-424(12)

Tom IA. Komentarz do art. 1-42412 KPC oraz Tom IB. Komentarz do art. 425–729 KPC to szczegółowe opracowanie (prawie 3000 stron) przepisów regulujących całe postępowanie rozpoznawcze w KPC. Komentarz do art. 1–42412 KPC omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące m.in.: przepisów ogólnych dotyczących postępowania cywilnego, właściwości sądu, wyłączenia

Autor: KPC Komentarze Kompaktowe

, Agnieszka Błaszczykowska, Sławomir Cieślak, Paweł Cioch, Radosław Flejszar, Janusz Jankowski, Michał Krakowiak, Komentarze Kompaktowe, Komentarze Egzamin prawniczy,

Komentarz Postępowanie klauzulowe Art. 776-795 k.p.c. Komentarz
Hit
Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do zmian Tom I i II Koszty sądowe w sprawach cywilnych

Komentarz do KPC uwzględnia zmiany wprowadzane ustawą z 4 lipca 2019 r., jak i obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. ustawę o komornikach sądowych. Komentarz stanowi kompleksowe, dogłębne i praktyczne spojrzenie na nowy kształt postępowania cywilnego, uwzględniające zarówno zmiany wprowadzane ustawą z 4 lipca 2019 r., jak i obowiązującą od 1 stycznia

Autor: Tadeusz Zembrzuski

, Komentarz Nowelizacja KPC,

Komentarz Postępowanie klauzulowe Art. 776-795 k.p.c. Komentarz
Kadry i płace 2020 książka ODDK Jacewicz Małkowska

W książce wyd. ODDK znajdziesz wszystko, co potrze

Komentarz Postępowanie klauzulowe Art. 776-795 k.p.c. Komentarz
CN i PKWIU ze stawkami VAT

Od dnia 1 kwietnia 2020 r. podstawą identyfikacji

Komentarz Postępowanie klauzulowe Art. 776-795 k.p.c. Komentarz
Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2019 P

Komentarz Postępowanie klauzulowe Art. 776-795 k.p.c. Komentarz
Komentarz do planu kont Augustowska 2020 dla jedno

Komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych

Komentarz Postępowanie klauzulowe Art. 776-795 k.p.c. Komentarz
Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020 Lachiewicz

Już obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i F

Komentarz Postępowanie klauzulowe Art. 776-795 k.p.c. Komentarz
BHP 2020 Podręczny zbiór przepisów

Książka podręczny zbiór przepisów BHP 2020 zawiera

Komentarz Postępowanie klauzulowe Art. 776-795 k.p.c. Komentarz
Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyza

Od 1 stycznia 2018 roku już nie obowiązuje Klasyfi

Komentarz Postępowanie klauzulowe Art. 776-795 k.p.c. Komentarz
Rachunkowość w zarządzaniu projektami finansowanym

Publikacja porządkuje wiedzę z zakresu prowadzenia