Komentarz Kodeks cywilny Komentarz Załucki
Hit
Kodeks cywilny Komentarz Załucki

Komentarz do kodeksu cywilnego na 2019 rok jest wyczerpującym omówieniem stosowania przepisów KC, przedstawia aktualny stan poglądów nauki i orzecznictwa, a ponadto – tam gdzie, zdaniem Autorów, było to niezbędne – wskazuje możliwe nowe kierunki interpretacji przepisów omawianej ustawy. Ponadto Autorzy analizują bieżące problemy pojawiające się na

Autor: Komentarze Kompaktowe

, Mariusz Załucki, Katarzyna Bagan Kurluta, Jerzy Bieluk, Iwona Długoszewska Kruk, Adam Doliwa, Agnieszka Grzesiok Horosz, Piotr Horosz, Anna Konert,

Komentarz Kodeks cywilny Komentarz Załucki
Hit
Kodeks cywilny Komentarz Ciszewski

Komentarz do <b> kodeksu cywilnego </b> dla prawników praktyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz aplikantów, którzy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skomplikowane pytania z zakresu prawa cywilnego materialnego., Wykorzystując najnowszy dorobek doktryny i orzecznictwa, w jednotomowym komentarzu prze

Autor: Jerzy Ciszewski

, Piotr Nazaruk, Komentarze,

Komentarz Kodeks cywilny Komentarz Załucki
Hit
Kodeks cywilny Komentarz Gniewek

Komentarz do kodeksu cywilnego pod redakcją Edwarda Gniewka oraz Piotra Machnikowskiego jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Komentarz opracowany został jako wydanie jednotomowe, uwzględniające najnowsze zmiany, aktualne orzecznictwo oraz poglądy doktryny., Zamierzeniem zespołu autorskiego komentarza było przedstawienie wyważoneg

Autor: Komentarze Kodeksowe

, Edward Gniewek, Piotr Machnikowski, Beata Burian, Andrzej Cisek, Monika Drela, Wojciech Dubis, Egzamin prawniczy Prawo cywilne i rodzinne,

Komentarz Kodeks cywilny Komentarz Załucki
Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art 1–352

Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz zawiera wyjaśnienia do art. 1–352 obejmujące część ogólną Kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące:,- przepisów wstępnych Kodeksu cywilnego: podmiotów stosunków cywilnoprawnych, zagadnienia retroakcji ustaw, zasady domniemania dobrej wiary, zakazu nadużycia praw

Autor: Maciej Gutowski

, Duże Komentarze Becka, Roman Budzinowski, Jarosław Grykiel, Andrzej Janiak, Marian Kępiński, Maciej Mataczyński, Leopold Moskwa, Adam Olejniczak, Marcin Orlicki, Janina Panowicz Lipska, Tomasz Sokołowski, Rafał Szczepaniak,

Komentarz Kodeks cywilny Komentarz Załucki
Kodeks cywilny Tom III Komentarz do art. 627–1088 Gutowski

Kodeks cywilny. Tom III. Komentarz zawiera wyjaśnienia do art. 627–1088 obejmujące część szczegółową zobowiązań oraz spadki. Obecne wydanie komentarza zawiera znacząco rozbudowane w stosunku do poprzedniego wydania komentarze dotyczące Części szczegółowej prawa zobowiązań, dotyczące poszczególnych umów co czyni z niego najszerszy na rynku komentarz

Autor: Maciej Gutowski

, Duże Komentarze Becka,

Komentarz Kodeks cywilny Komentarz Załucki
Kodeks cywilny Orzecznictwo Piśmiennictwo Tom 1 Część ogólna

Tom zawiera orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 1918–2018 oraz piśmiennictwo z lat 1842–2018, dotyczące przepisów księgi pierwszej Kodeksu cywilnego lub zachowujące ścisły związek z jego przepisami. Tom zawiera orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 1918–2018 oraz piśmiennictwo z lat 1842–2018, dotyczące przepisów księgi pierwszej Kodeksu cywilnego lu

Autor: Jacek Gudowski

, Orzecznictwo,

Komentarz Kodeks cywilny Komentarz Załucki
Kodeks cywilny Komentarz Tom VI Spadki (art. 922–1088)

Publikacja, będąca częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania. Autorami książki są uznani prawnicy z najlepszych krajowych ośrodków akademickich oraz praktycy legitymujący się bogatym dorobkiem zawodowym. Szc

Autor: Komentarze praktyczne

, Mariusz Fras, Magdalena Habdas, Agnieszka Dyszlewska Tarnawska, Grzegorz Gorczyński, Agnieszka Kawałko, Bartosz Kucia, Dorota Łobos Kotowska, Katarzyna Skubisz Kępka, Marek Stańko, Hanna Witczak, Grzegorz Wolak, Mariusz Załucki, Paweł Zdanikowski,

Komentarz Kodeks cywilny Komentarz Załucki
Kodeks cywilny Komentarze kodeksowe

Opracowany został jako wydanie jednotomowe uwzględniające najnowsze zmiany orzecznictwa i doktryny. Komentarz zawiera wyjaśnienia obejmujące część ogólną kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe oraz zobowiązania (część ogólna) oraz prezentuje w sposób wszechstronny i szczegółowy dorobek doktryny i judykatury. 5 wydanie zawiera omówienie wszystkich

Autor: Komentarze Kodeksowe

, Edward Gniewek, Piotr Machnikowski, Beata Burian, Andrzej Cisek, Monika Drela, Wojciech Dubis,

Komentarz Kodeks cywilny Komentarz Załucki
Kadry i płace 2020 książka ODDK Jacewicz Małkowska

W książce wyd. ODDK znajdziesz wszystko, co potrze

Komentarz Kodeks cywilny Komentarz Załucki
CN i PKWIU ze stawkami VAT

Od dnia 1 kwietnia 2020 r. podstawą identyfikacji

Komentarz Kodeks cywilny Komentarz Załucki
Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2019 P

Komentarz Kodeks cywilny Komentarz Załucki
Komentarz do planu kont Augustowska 2020 dla jedno

Komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych

Komentarz Kodeks cywilny Komentarz Załucki
Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020 Lachiewicz

Już obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i F

Komentarz Kodeks cywilny Komentarz Załucki
BHP 2020 Podręczny zbiór przepisów

Książka podręczny zbiór przepisów BHP 2020 zawiera

Komentarz Kodeks cywilny Komentarz Załucki
Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyza

Od 1 stycznia 2018 roku już nie obowiązuje Klasyfi

Komentarz Kodeks cywilny Komentarz Załucki
Rachunkowość w zarządzaniu projektami finansowanym

Publikacja porządkuje wiedzę z zakresu prowadzenia