Książka Kodeks cywilny Komentarz Załucki

Kodeks cywilny Komentarz Załucki

4 opinii
299 zł 280.12 zł

Komentarz do kodeksu cywilnego na 2019 rok jest wyczerpującym omówieniem stosowania przepisów KC, przedstawia aktualny stan poglądów nauki i orzecznictwa, a ponadto – tam gdzie, zdaniem Autorów, było to niezbędne – wskazuje możliwe nowe kierunki interpretacji przepisów omawianej ustawy. Ponadto Autorzy analizują bieżące problemy pojawiające się na tle stosowania przepisów KC w praktyce, z uwzględnieniem najnowszego orzecznict

Dzisiaj sprzedaliśmy 3 sztuk

Autor: Komentarze Kompaktowe

, Mariusz Załucki, Katarzyna Bagan Kurluta, Jerzy Bieluk, Iwona Długoszewska Kruk, Adam Doliwa, Agnieszka Grzesiok Horosz, Piotr Horosz, Anna Konert,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Rok wydania: 2019 Isbn 9788381281812


Komentarz do kodeksu cywilnego na 2019 rok jest wyczerpującym omówieniem stosowania przepisów KC, przedstawia aktualny stan poglądów nauki i orzecznictwa, a ponadto – tam gdzie, zdaniem Autorów, było to niezbędne – wskazuje możliwe nowe kierunki interpretacji przepisów omawianej ustawy. Ponadto Autorzy analizują bieżące problemy pojawiające się na tle stosowania przepisów KC w praktyce, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa SN, SA i TSUE, np. kwestie dotyczące:
najmu okazjonalnego,
skrócenia terminów przedawnienia,
przekształcenia użytkowania wieczystego we własność czy
nietypowych sposobów naruszenia posiadania lub własności.

Komentarz do kodeksu cywilnego prezentuje stan prawny na 1.3.2019 r. i zawiera omówienie wszystkich ostatnich zmian KC, wynikających m.in. z:
ustawy z 6.12.2018 r., dotyczących odsetek od zaległych odsetek,
ustawy z 9.11.2018 r., dotyczących skutków braku umocowania,
ustawy z 5.7.2018 r., obejmujących tematykę zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwa osoby fizycznej,
ustawy z 13.4.2018 r., dotyczących terminów przedawnienia,
ustawy z 6.3.2018 r., dotyczących prokury.

Kodeks cywilny komentarz szczegółowo zostały omówione zagadnienia poświęcone m.in.:
zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych,
osobom prawnym oraz przedsiębiorcom i ich oznaczeniom, a także dotyczące przedstawicielstwa, pełnomocnictwa i prokury,
czynnościom prawnym jak: zawarcie umowy, forma czynności prawnych, wady oświadczenia woli i przedawnienie roszczeń,
własności jak: nabycie i jego utrata, współwłasność, ochrona własności oraz ograniczone prawa rzeczowe,
części ogólnej zobowiązań i umowom gospodarczym,
spadkom jak: powołanie spadkobiercy, zapis, instytucja zachowku, poświadczenie dziedziczenia, odpowiedzialność za długi spadkowe, zapis windykacyjny.