Książka Metodyka pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych i karnych skarbowych

Metodyka pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych i karnych skarbowych

13 opinii
159 zł 124.65 zł

Metodyka z prawa karnego i skarbowego przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, aplikantów adwokackich i radcowskich oraz studentów wydziałów prawa, w szczególności przygotowujących się do egzaminów aplikacyjnych. Zainteresuje również przedstawicieli nauki procesu karnego., Metodyka jest pierwszą na rynku wydawniczym publikacją przedstawiającą w sposób kompleksowy działalność obrońcy i pełnomocnika na gruncie przebiegu

Dzisiaj sprzedaliśmy 5 sztuk

Autor: Zagrodnik Jarosław

,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Rok wydania: 2016 Isbn 9788380924192


Metodyka z prawa karnego i skarbowego przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, aplikantów adwokackich i radcowskich oraz studentów wydziałów prawa, w szczególności przygotowujących się do egzaminów aplikacyjnych. Zainteresuje również przedstawicieli nauki procesu karnego.
Metodyka jest pierwszą na rynku wydawniczym publikacją przedstawiającą w sposób kompleksowy działalność obrońcy i pełnomocnika na gruncie przebiegu procesu karnego i procesu karnego skarbowego, uwzględniającą najnowsze, systemowe zmiany przepisów kodeksu postępowania karnego, które weszły w życie 15 kwietnia 2016 r.

Podstawowym założeniem metodyki z prawa karnego i skarbowego jest dostarczenie praktycznie użytecznej wiedzy i wskazówek dotyczących roli procesowej obrońcy i pełnomocnika w procesie karnym i procesie karnym skarbowym. Z tego względu rozważania o charakterze teoretycznym ustępują pierwszeństwa analizie sposobów i możliwości działania obrońcy i pełnomocnika we wskazanych postępowaniach, która w znacznej mierze opiera się na bogatym orzecznictwie Sądu Najwyższego w tym zakresie. Omówienie zagadnień teoretycznych, a także ocena niektórych rozwiązań normatywnych stanowią niezbędne podłoże dla szczegółowego omówienia działalności procesowej obrońcy i pełnomocnika w procesie karnym i procesie karnym skarbowym.

Metodyka zawiera również 50 wzorów pism procesowych, uzupełnionych i uaktualnionych, które będą pomocne w codziennej praktyce adwokatów i radców prawnych.
Stan prawny: 1 lipca 2016 roku